การอนุญาต
การกำกับดูแล & การจดทะเบียน

ใบอนุญาต

FSC logo FSC

Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission (FSC) ของประเทศมอริเชียส โดยมี Investment Dealer License หมายเลข C113012295

จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของ FSC คือการกำหนดให้มอริเชียสเป็นเขตอำนาจอันสมบูรณ์โดยมีสมดุลของกฎระเบียบและการพัฒนาธุรกิจ Exinity Limited ได้รับ Investment Dealer License (ตัวแทนจำหน่ายบริการเต็มรูปแบบ ไม่รวมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) ตามมาตรา 29 ของ Securities Act 2005, Rule 4 of the Securities (Licensing) Rules 2007 และ Financial Services (Consolidated Licensing and Fees) Rules 2008

Exinity Limited ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการเทรดกับผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD รวมถึงตราสารและหลักทรัพย์อื่นๆ

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)